Logopedie Spreeknet

Wat doet Logopedie Spreeknet:
Logopedie Spreeknet doet meer dan alleen logopedische begeleiding. Op de site www.spreeknet.nl vindt u informatie over bijvoorbeeld lezingen of trainingen.
Logopedie kan wordt ingezet wanneer er beperkingen zijn op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor, schrijven & lezen en primaire mondfuncties (o.a. eten en drinken en slikken).
Een behandeling is erop gericht om problemen te voorkomen, te beperken of te verhelpen (bijv. door articulatietraining, aanleren van gebaren, leren van woorden en formuleren van zinnen, spraakafzien, ondersteunende communicatiesystemen, adem- en stemtherapie, auditieve training).

Zowel kinderen als volwassenen kunnen terecht bij de praktijk.

Vergoeding:
Logopedie wordt volledig vergoed. Volwassenen dienen rekening te houden met de verplichte jaarlijkse eigen bijdrage.

Starten met logopedie:
Logopedie Spreeknet Grave-Reek is direct toegankelijk (DTL gecertificeerd) waardoor u direct en zonder verwijzing van een arts naar logopedie kunt.

Iris is vast op dinsdagochtend aanwezig in het gezondheidscentrum, maar in overleg zijn ook andere afspraken mogelijk.

Contact:
Het contactadres is in Grave op de hoofdlocatie van Logopedie Spreeknet.

Logopedie Spreeknet
Gezondheidscentrum De Stoof
Stoofweg 3, 5361HZ Grave
0486-852585
06-12265293
www.spreeknet.nl
logopedie@spreeknet.nl